COAX TABEL

Hier een overzicht van de meest gebruikte coax kabels.
In de tabel is de demping te zien per 100 meter.
Als u het verlies wilt berekenen voor andere lengte ga als volgt te werk:

VOORBEELD:
Aircell 7 bij 144 Mhz lengte 13 meter: 7,9 * ( 13 / 100 ) = 1,027 dB